1. جراح ومتخصص بیماریهای چشم


  فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) از امریکا

  دکتر ارزو میرافتابی  با رتبه یک از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل شد با کسب رتبه یک در رشته چشم پزشکی قبول و بعد از اتمام دوره چشم پزشکی دوره فوق تخصصی گلوکوم (اب سیاه) را در ایران سپری نمودسپس برای تکمیل دروه فوق تخصصی به دانشگاه UCLA رفنه و اخرین مدرک نحصیلی خود را ازاین دانشگاه در یافت نموده است.

 2. معاینات کامل چشمی
 3. تشخیص و درمان گلوکوم

به وب سایت چشم پزشکی خوش آمدید!

به سایت چشم پزشکی دکتر میرآفتابی خوش آمدید ...

 1. گرفتن دید و تعیین شماره عینک

  به عنوان بخش اساسی از معاینه برای تمام بیماران تست دید وبررسی شماره عینک انجام میشود. 

  بیشتر بخوانید
 2. بررسی میدان بینایی

  بخش مهمی از معاینه بیماران گلوکومی میباشد .در این تست از بیمار خواسته میشود که در مقابل دستگاه مخصوص نشسته و در صورت دیدن نور بوق دستگاه را بزند.نه

  بیشتر بخوانید
 3. اندازه گیری فشار چشم

  با تونومتر گلدمن فشارچشم اندازه گیری میشود

  بیشتر بخوانید
 4. معاینه قدامی چشم

  در این معاینه قرنیه ،اتاق قدامی و لنز مورد بررسی قرار میگیرد.

  بیشتر بخوانید
 5. معاینه ته چشم

  با استفاده از لنزهای مخصوص ته چشم مورد بررسی قرار میگیرد و شبکیه و عصب بینایی ارزیابی میشود

  بیشتر بخوانید
 1. banner051