درباره ما


دکتر آرزو میرافتابی متخصص چشم پزشک با کسب رتبه یک در رشته چشم پزشکی پذیرش و بعد از اتمام دوره چشم پزشکی ، دوره فوق تخصصی گلوکوم (آب سیاه) را در ایران سپری نمود. وی با رتبه یک از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل شد ، سپس برای تکمیل دروه فوق تخصصی به دانشگاه UCLA رفته و آخرین مدرک نحصیلی خود را از این دانشگاه کسب نمود .