هفته جهانی گلوکوم


همه ساله از تاریخ ۸-۱۴ مارس معادل ۱۷-۲۳ اسفند هفته جهانی گلوکوم به منظور اطلاع رسانی بیشتر در مورد بیماری گلوکوم برگزار میشود.در این هفته سعی میشود که با ویزیت بیماران ،ایجاد بنر و معاینه رایگان در برخی مراکز اعلام شده خطر گلوکوم و راه های جلوگیری از شیوع بیماری به همگان گوشزد شود.گرچه امسال شیوع بیماری ناشی از ویروس covid -19 همه اخبار را تحت الشعاع قرار داده است نباید فراموش کرد که این بیماری بی صدا باعث ایجاد نابینایی در صورت عدم درمان میشود.

بیماری اب سیاه را جدی بگیریم و با معاینه به موقع از وجود ان اگاه شده و مانع از از دست رفتن بینایی شویم.