توصیه های کرونایی


توجه به شیوع بیماری کرونا توصیه های زیر برای حفاظت از چشم ها مفید است:

۱--بهتر است به جای لنز از عینک استفاده شود.

۲-عینک به طور مناسب ضد عفونی شود.

۳-با توجه به اینکه خشکی چشم باعث تحریک چشم و احتمال دست زدن به ان میشود با استفاده از قطره های مرطوب کننده مناسب ان را مرطوب نگه دارید.

۴- دستهای خود را با اب وصابون ۲۰ ثانیه قبل و بعد از دست زدن به چشم ها بشورید.

۵-اگر با کامیپوتر کار میکنید قانون ۲۰-۲۰-۲۰ را رعایت کنید یعنی بعد از ۲۰ دقیقه بیست ثانیه به فاصله دورتر از ۲۰ فیت(۶متر ) نگاه کنید.