برای استفاده از سایت چشم پزشکی چه باید کرد؟


برای استفاده از سایت چشم پزشکی دکتر میرآفتابی، موضوعات مختلف برای استفاده راحت تر کاربران به سادگی تقسیم بندی شده است.

قسمت "خدمات ما" مجموعه ای از تمام خدماتی است که توسط دکتر آرزومیرآفتابی متخصص چشم پزشک ارائه میشود. همچنین در مورد انواع بیماری چشم، توضیحی کامل با زبانی ساده بیان شده تا سطح آگاهی افراد افزایش یابد. این بخش تنها مختص افراد بیمارنیست ، بلکه به افراد سالم نیز کمک میکند تا از بیماری های احتمالی در آینده جلوگیری شود .

درصورت داشتن هرگونه سوال یا موضوعی که نیاز است با همکاران ما مطرح نمایید میتوانید از قسمت "تماس با ما" استفاده کنید. همچنین برای دستیابی به اطلاعات آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و ایمیل از قسمت "ارتباط با ما" کمک بگیرید.