آیا جراحی آب سیاه مشکل بیمار را حل میکند؟


جراحی آب سیاه باعث کنترل فشار چشم میشود.اما همیشه بیمار نیاز به معاینه و چک فشار چشم دارد، زیرا در دراز مدت ممکن است اقدامات درمانی لازم باشد. گلوکوم (آب سیاه) بیماری مزمن و پیشرونده چشمی است که اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود قابل پیشگیری است ولی در مراحل پیشرفته هدف از درمان تلاش برای حفظ بخش باقیمانده دید است. به همین دلیل است است که معاینات دوره ای چشم اهمیت بسیار بالایی دارد .زیرا هر چه سریعتر از بروز این بیماری آگاهی پیدا شود درمان و کنترل آن نتیجه بخش تر است .