آب مروارید چه رابطه ای با آب سیاه دارد؟


 در موارد آب مروارید رسیده با جا به جا شدن عدسی  به سمت قدام میتواند فشار چشم افزایش یابد . اما صرفا وجود هر آب مرواریدی باعث افزایش فشار چشم و ایجاد آب سیاه نمیشود .

همچنین لازم به ذکر است آب سياه و آب مرواريد هر دو بیماری شايع‌ چشمی است و گاهي ممكن است بيماران اين دو بيماري كه از قبل ارتباط زيادي با هم نداشته است را تجربه كنند.