ایا بیماران مبتلا به گلوکوم باید رژیم غذایی خاصی را رعایت کنند؟


کنترل فشارچشم هنوز مهمترین راه درمان بیماری اب سیاه است ولی داشتن وزن مناسب،استفاده کافی از میوه وسبزی با مقدار کافی انتی اکسیدان برای این بیماران مفید است.