معاینه بخش قدامی چشم


معاینه قسمت قدامی چشم شامل استفاده از اسلیت لمب برای دیدن دقیق بلک ملتحمه وضعیت اشک  اسکرا قرنیه اتاق قدامی لنز و قسمت قدامی زجاجیه چشم است .به کمک بزرگنمایی حاصله از دستگاه میتوان به کدورتهای بسیار خفیف قرنیه ولنز بی برد.از طرفی التهاب های داخل چشمی و التهاب فضای قدامی ویتره  با این معاینه قابل شناسایی است. یکی از ابزارهای خوب برای متخصص گلوکوم بررسی دقیق سگمان قدامی برای یافتن علایم ناشی از ضربه یا حمله حاد گلوکوم زاویه بسته میباشد.

اضافه کردن گونیوسکوبی به این معاینه اطلاعات این بخش را کامل میکند. یکی دیگر از کاربردهای معاینه سگمان قدامی دیدن عوارض حاصله از بیماری دیابت یا انسداد های عروقی مانند ایجاد عروق جدید روی عنبیه است.

همانطور که معاینه مرتب چشم از بیماریهایی مثل آب سیاه یا آب مروارید میتواند جلوگیری کند ، یک معاینه قدامی دقیق میتواند راه گشای علت  بسیاری از علایم بیمارباشد. 

 

 

متخصص چشم پزشکی در معاینه قدامی چشم:

دکتر آرزو میرآفتابی متخصص چشم پزشکی در ایران با داشتن سابقه درخشان و انجام فعالیتهای مختلف در حوزه چشم پزشکی و عیوب انکساری چشم، در معاینه قدامی چشم نیز دارای مهارت و تجربه میباشد.

 

 

 

مطالب مرتبط در سایت چشم پزشکی دکتر میرآفتابی:

- بررسی میدان بینایی

- بررسی زاویه چشم

- جراحی لیزر چشم و اصلاح شماره چشم